• 5000 producten op vooraad
  • Meer dan 30 gediplomeerde medewerkers
  • Nieuwste 3d voetscan
  • HTTPS protocol voor veilig webbrowsen

Beterlopen begint bij ons

AVG

George In der Maur Beterlopenwinkel BV is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contact gegevens; www.indermaur-beterlopenwinkel Koningin Wilhelminaweg 497 3737BG in
Groenkan. Tel 030-2040612
P.J Tap is de Functionaris Gegevensbescherming van George In der Maur Beterlopenwinkel BV hij is
te bereiken via info@indermaur-beterlopenwinkel.n
Persoonsgegevens die wij verwerken
George In der Maur Beterlopenwinkel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@beterlopenwinkel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tap speciaal schoenen BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Tap speciaal schoenen BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Tap speciaal schoenen BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Tap speciaal schoenen BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Tap speciaal schoenen BV) tussen zit. Tap speciaal schoenen BV gebruikt de
volgende computerprogramma’s of -systemen:
Store Control kassa systeem; welke wij gebruiken om uw klantgegevens te noteren met het doel uw
aankopen terug te vinden en mailings te versturen.
Sendblaster; Met doel om emails te versturen
Hello Dialog; Met het doel om emails te versturen op basis van aankoopgedrag
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tap speciaal schoenen BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. ‘Wij verwerken persoonsgegevens op
grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. De betrokkene
heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een
of meer specifieke doeleinden.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
persoonsgegevens
Personalia : tot opzegging of overlijden.
Adres : tot opzegging of overlijden
Email ; tot opzegging of overlijden. Of opzeggen via afmeldknop nieuwsbrief
George In der Maur Beterlopenwinkel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tap speciaal schoenen BV blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
waarbij de betrokkene partij is.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
George In der Maur Beterlopenwinkel BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van je computer, tablet of smartphone. Tap speciaal schoenen BV gebruikt cookies met een
puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om
de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies
die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen
aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeer
Cookie: Google Analytics, analytische cookie die website bezoek meet. Bewaartermijn 2 jaar
Cookie;Hotjar,tracking cookie om website te verbeteren. Bewaartermijn 2 jaar
Cookie ; double click net, advertentie cookie google. Bewaartermijn 2 jaar.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tap speciaal schoenen BV en heb je
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om
de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@beterlopenwinkel.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
George In der Maur Beterlopenwinkel BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
George In der Maur Beterlopenwinkel BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens
toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@indermaur-beterlopenwinkel.nl

Koningin Wilheminaweg 497
3737 BG Groenekan Utrecht
030 - 2040612
info@indermaur-beterlopenwinkel.nl
Maandag08:30-17:00
Dinsdag08:30-17:00
Woensdag08:30-17:00
Donderdag08:30-17:00
Vrijdag08:30-17:00
Zaterdag08:30-17:00
ZondagGesloten

© Beterlopenwinkel 2020 BTW: NL0040.82.412.B.02 KVK: 30055401 avg